Kos-kos Membeli Hartanah

Sebelum anda membuat pembelian hartanah, adalah penting untuk anda tahu kos-kos yang terlibat. Membeli hartanah bukan setakat perlu menyediakan tunai yang cukup untuk membayar deposit permulaan, bahkan lebih. Di sini, kami perincikan antara kos-kos utama pembelian hartanah. Deposit Deposit adalah sebanyak 10% atau amaun perbezaan di antara harga rumah dan amaun pembiayaan. Fi Jurunilai RM100,000 … Read more