Beli Atau Sewa Rumah?

Kebanyakan kita, terutama yang baru memasuki alam perkerjaan, akan menghadapi dilema ini: Nak beli atau sewa rumah? Selalu kedengaran kita dinasihati supaya membeli daripada menyewa, tetapi sebenarnya ia bergantung kepada kemampuan dan situasi. Tiada jawapan ‘clear-cut’ sebenarnya.

Kenapa menyewa?

1) Kos Lebih Rendah

Kos untuk sewa rumah adalah lebih rendah berbanding dengan membeli. Pada kebiasannya kita hanya memerlukan sejumlah wang bersamaan dengan 3.5 bulan sewa (1 bulan deposit pendahuluan, 2 bulan deposit sekuriti dan 0.5 bulan untuk utiliti) untuk menyewa sesebuah rumah. Ini berbeza dengan kos untuk membeli. Bukan sahaja kita perlukan tunai untuk membayar 10% deposit, bahkan memerlukan sejumlah wang yang besar (sekurang-kurangnya 3% – 5% daripada harga rumah) untuk membayar kos transaksi seperti khidmat guaman dan duti setem.

Selain itu, kita tidak perlu berbelanja untuk ubahsuai, baik pulih dan penyelenggaraan. Berlainan dengan membeli, kita selalunya terpaksa membelanjakan kos untuk ubahsuai rumah dan kita juga mungkin dibebani dengan kos-kos luar jangkaan seperti kos baik pulih dan penyelenggaraan.

2) Kurang Risiko

Menyewa juga lebih baik dari segi kurangnya kita terdedah kepada risiko kewangan. Membeli rumah menerusi pinjaman membebankan kita dengan komitmen tetap bulanan yang perlu diurus. Ini mungkin melibatkan perubahan gaya hidup. Selain itu, penggunaan pakej pinjaman faedah tidak tetap (Variable Interest Rate) mendedahkan kita kepada risiko naik turun kadar faedah. Jika tidak bersedia, di saat kegawatan ekonomi pemilik rumah akan merasai implikasi risiko ini. Semua masalah ini adalah minimum jika kita menyewa.

3) Tiada Komitmen

Kita juga lebih fleksibel dan boleh memilih untuk menyewa di tempat lain setelah tamat tempoh perjanjian sewa rumah. Kita tidak terikat – ditukar tempat kerja, perlukan kediaman sementara, pemilik menaikkan sewa rumah, peningkatan kadar jenayah, persekitaran yang semakin tidak kondusif kerana pencemaran; kita sentiasa ada pilihan. Selain itu, menyewa rumah juga adalah langkah yang bijak jika kita ingin membeli sesebuah rumah tetapi tidak pasti akan persekitaran atau potensi pelaburan rumah tersebut. Kita boleh menyewa seketika sebelum membuat keputusan untuk membeli ataupun tidak.

Kenapa tidak?

1) Sewa Rumah Masuk Poket Pemilik

Sudah tentu, jika kita menyewa, rumah tersebut bukan milik kita. Kita hilang peluang untuk menikmati hasil daripada pelaburan kita jika nilai rumah tersebut meningkat. Sewa rumah bulanan yang dibayar juga menjadi ekuiti kepada pemilik, bukan kita. ‘Opportunity Cost’ tidak memiliki rumah seawal usia adalah sangat besar.

2) Ketidaktentuan

Selain itu, kita terdedah kepada ketidaktentuan. Sewa rumah mungkin naik dari tahun ke tahun atau pemilik mungkin memilih untuk menjual rumahnya. Faktor-faktor ini mungkin akan memaksa kita berpindah dalam keadaan kita tidak bersedia – dan kos perpindahan ini tinggi tambahan pula jika melibatkan keluarga.

Tips jika anda masih tidak mampu membeli

1) Sewa Ikut Keperluan

Jika anda ingin membeli atau melabur tetapi masih tidak mempunyai modal, anda boleh memilih untuk menyewa. Tetapi saya cadangkan rumah yang anda sewa itu mengikut keperluan bukan kemewahan. Dalam kata lain minimakan komitmen sewa bulanan. Baki duit yang diperoleh, eloklah disimpan untuk memulakan pelaburan kita dalam hartanah.

2) Simpanan Dilaburkan

Setelah modal mencukupi, bolehlah membeli. Ingin saya tambah, langkah yang bijak juga rumah yang dibeli tersebut anda kemudian sewakan daripada didiami. Tips ini relevan untuk golongan muda. Sebolehnya rumah pertama adalah untuk pelaburan dengan mendapatkan pendapatan sewa. Jika tidak kita akan rugi dari segi kemampuan kita untuk membuat pinjaman seterusnya kerana DSR (‘Debt Service Ratio’) kita sudah semakin tinggi akibat hilang potensi daripada pendapatan sewa.

Leave a Comment